List of political entities in the 9th century BC

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Political entities in the 10th century BCPolitical entities in the 8th century BCPolitical entities by century

This is a list of states or polities that existed in the 9th century BC.

Sovereign states[edit]

Sovereign state Years
Adena culture 1000 - 200 BC
Ammon 1000 - 332 BC
Alba Longa 1200 - 753 BC
Anarta 1100-550 BC
Anga 1380 - 550 BC
Aram Damascus 12th century BC - 734 BC
Aramea 2300 - 700 BC
Arcadia 1000 - 743 BC
Argolis 1200 - 379 BC
Asmaka 1150 - 300 BC
Assyria 934 - 609 BC
Athens 1556 - 355 BC
Avanti 900 - 322 BC
Ba 13th century - 311 BC
Babylonia 1155 - 689 BC
Bashan 1330 - 928 BC
Bithynia 297 - 74 BC
Bit-Istar 12th century - 710 BC
Cai 980 - 447 BC
Cao 1053 - 487 BC
Caria 11th - 6th century BC
Carthage 814 - 650 BC
Chaldea 1100 - 539 BC
Chavín culture 900 - 200 BC
Chedi 1250 - 344 BC
Chen 855 - 479 BC
Chola
Corduene 800 BC - 653 AD
Chorasmia 1290 - 180 BC
Chorrera 1800 - 300 BC
Chu 1030 - 223 BC
Colchis 1300 BC - 2nd century AD
Danda 1100 - 450 BC
Dasarna 1150 - 600 BC
Deng 1200 - 678 BC
D'mt c.980 - c.400 BC
Diauehi 1118 - 760 BC
Dilmun 2600 - 675 BC, 1200 - 125 BC
Donghu 1400 - 150 BC
Doris 1100 - 560 BC
Drangiana 950 - 600 BC
Eastern Guo 1046 - 767 BC
Edom 1200 - 125 BC
Elam 2800 - 550 BC
Elam 850 - 609 BC
Epirus 1183 - 168 BC
Eshnuna 2000 - 8th century BC
Etruria 1200 - 550 BC
Gandhara 1450 - 510 BC
Gojoseon 2333 - 108 BC
Gumie 1046 - 480 BC
Han 1046 - 764 BC
Huang 891 - 648 BC
Iberia 1000 - 302 BC
Illyria 2000 - 168 BC
Ionia 1070 - 545 BC
Israel 930s - 720s BC
Jin 1042 - 376 BC
Jiroft
Judah 930s - 586 BC
Kalinga 1376 - 285 BC
Kamboja 1450 - 195 BC
Kasi
Kasmira 1250 - 322 BC
Kekeya 1250 - c. 4th century BC
Kikata
Kimpurusha 1000 - 325 BC
Kirata 1350 - c. 300 BC
Kosala 1300 - 266 BC
Kuru 1376 - 285 BC
Kush 1070 BC - 350
Kỷ line 853 - 755 BC
Lower Egypt 1070 - 664 BC
Liburnia 11th century - 34 BC
Locria 1250 - 386 BC
Lu 856 - 256 BC
Lucania 1000 - 356 BC[1]
Lullubi 2400 - 650 BC
Lycia 1250 - 546 BC
Lydia 1200 - 546 BC
Madra 1350 - 350 BC
Magadha 1200 - 600 BC
Mannaea 1110 - 616 BC
Magan 2200 - 550 BC
Matsya 1250 - 318 BC
Messenia 1300 - 724 BC
Minaea
Moab
Mysia 1320 - 301 BC
Nairi 1190 - 890 BC
Namar 2350 - 750 BC
Nok 1000 BC - 300 AD
Olmec 1400 - 400 BC
Oenotria 1000 - 325 BC
Oscans 1000 - 4th centuries BC
Panchala 800 - 323 BC
Pandya 1350 - 460 BC
Padanian Etruria 9th century - 5th century BC
Paphlagonia 1480 - 183 BC[2]
Parvata c. 9th century - 325 BC
Persis 10th century - 550 BC
Pragjyotisha c. 11th century - 350 BC
Philistia 1175 - 732 BC
Phoenicia 1200 - 536 BC
Phrygia 1200 - 700 BC
Pisidia
Pundra 1300 BC - 550 AD
Pi 1046 - 418 BC
Qedar 870 BC - 250 AD
Qi 1046 - 241 BC
Qiang 2000 BC - 150 BC
Qin 845 - 221 BC
Quan 1250 - 704 BC
Quanrong 954 - 301 BC
Quwê 895 - 625 BC
Saba 1100 - 275 BC
Sam'al 1200 - 680 BC
Saurashtra 950 - 355 BC
Shakya 800 - 320 BC
Sindhu 1300 - 320 BC
Scythia 8th century BC - 2nd century AD
Shěn 1050 - 500 BC
Shu 1046 - 316 BC
Song 1058 - 286 BC
Sparta 11th century BC - 195 BC
Surasena
Tan 1046 - 684 BC
Ta Netjeru
Teng 1046 - 414 BC
Tartessos 1000 - 450 BC
Thebes
Trigarta Trigarta
Tuwanuwa 1000 - 700 BC
Tyrrhenia 1100 - 764 BC
Upper Egypt 1070 - 664 BC
Urartu 860 - 590 BC
Vajji
Vanga 1300 BC - 580 AD
Văn Lang 2879 - 258 BC
Vatsa 1100 - 323 BC
Vidarbha 1200 - 322 BC
Virata 1200 - 322 BC
Western Guo 1046 - 687 BC
Wey 1046 - 687 BC
Wu 1046-473 BC
Xing 1046 - 632 BC
Xu 2000 - 512 BC
Yaksha 1200 - 350 BC
Yan 865 - 222 BC
Zheng 806 - 375 BC
Zhou 1045 - 256 BC
Zou 1012 - 350 BC

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Pritchard, James Cowles. "Kingdoms of Italy: Research into the Physical History of Mankind". 1999-2014. The History Files. Retrieved 18 March 2014.
  2. ^ "Middle East Kingdoms Ancient Anatolia". 2014. The History Files. Retrieved 20 April 2014.